Seniorer lär sig mobilen och plattan; och det är kul!

09.09.2016 kl. 14:29
Åbo Svenska Pensionärsklubb satte fart på lärandet och startade tre grupper i Åbo.

Under våren anlitade Åbo Svenska Pensionärsklubb mig för att lära grunderna med smarttelefoner och surfplattor för sina medlemmar. Träffarna var mycket omtyckta och vi kommer att fortsätta att ordna motsvarande tillfällen i höst. Det har inte varit träffar enbart för it-handledare, utan alla medlemmar var välkomna med. Cirka 30 medlemmar från föreningen deltog och intresset verkar bara växa.

Deltagarna var indelade i tre grupper och varje grupp träffades två gånger. Under den första träffen bekantade deltagarna sig med hur en smarttelefon och surfplatta fungerar. Deltagarna lärde sig bland annat att förstå vad som är Wifi och hur det fungerar, vad som är roaming, dvs. data-användning och hur man stänger av den då man är utomlands för att undvika stora avgifter, samt hur man anpassar telefonen eller plattan så att användaren är bekväm med den. Deltagarna lärde sig även hur man söker, installerar och tar bort applikationer.

Under den andra träffen lärde sig deltagarna hur man kan använda telefonen för att koppla upp sin dator till internet. Många var fascinerade av att de inte längre behöver en ”mokkula” utan att det gick lika bra med telefonen. Resultatet var att flera gick och sade upp sina ”mokkulan” och började använda telefonen istället, vilket sparar dem pengar. Det sista som deltagarna lärde sig var hur man för över bilder från telefonen eller surfplattan till datorn. Detta är ett aktuellt tema eftersom så många fotograferar med sina telefoner och plattor.

Deltagarnas kunskapsnivå har varierat en hel del. Vårt motto har dock varit att alla skall hänga med. Vi gör samma saker flera gånger om, och är det något som någon inte förstår så diskuterar vi saken och går igenom det på nytt. Vi anpassar med andra ord tillfällena så att alla hänger med och ingen lämnas utanför. Trots att vi inte har rusat fram så har vi hunnit med ovan nämnda saker under tillfällena.

Att fotografera med smarttelefonen eller surfplattan är som sagt oerhört populärt just nu. Det finns även ett stort intresse för att lära sig mera. Ett koncept som skulle passa bra för pensionärsföreningar skulle vara en tre gångers kurs. Under första tillfället skulle deltagarna gå igenom grunderna med fotografering samt hur kameran i telefonen eller surfplattan fungerar. Under det andra tillfället skulle man samlas på någon vacker plats och fotografera och tillämpa det man lärt sig under första tillfället. Under det tredje och sista tillfället skulle man behandla de bilder som tagits, flytta dem till sin dator samt bekanta sig med bildredigering.

Om er förening vill veta mera om dessa tillfällen så kan ni kontakta Göran Långstedt på Åbo Svenska Pensionärsklubb, tel. 040 012 7429, som har hållit i trådarna för dessa tillfällen. Han berättar gärna om hur allting gått till och vad deltagarna tyckt om tillfällena.

Pasi Holmberg/Kulturfabriken