Behöver ni en föreläsare?

Kulturfabriken föreläser om aktuella IT-relaterade frågor. Tag kontakt så kan vi diskutera vilka intressanta och aktuella ämnen man kan ordna föreläsning om!