Kulturfabriken Ab är ett aktiebolag som ägs till 100 % av Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. Personalen på Kulturfabriken Ab har många års erfarenhet med att lösa IT-relaterade frågor som berör speciellt den finlandssvenska tredje sektorn men även den kommunala och privata sektorn.

Kulturfabriken Ab sköter även om FSU:s pjäslån och upphovsrättigheter. Pjäslånen sköts via teater.fi