Föreningars hemsidor och sociala medier -hur öka synligheten?

Föreningar i dagens läge satsar mycket på sociala medier. Trots att det är bra att finnas på sociala medier så bör man komma ihåg att sociala medier är exkluderande, och att synligheten inte alltid är så bra som man önskar. Detta framhäver hur viktigt det är att föreningar har stiliga, uppdaterade och visuella hemsidor. Hemsidor kan bevara material på ett sätt så att det är lätt att hitta, trots att materialet publicerats en längre tid bakåt, vilket sociala medier inte på samma sätt kan. Därför är det viktigt att inte glömma sina hemsidor utan istället försöka kombinera dessa. För synlighetens skull är en kombination det absolut bästa, och behandlas därför under denna kurs.

Under denna kurs går vi alltså igenom hur man visar material från sociala medier på sin hemsida. Vi gå igenom hur man exempelvis visar, med hjälp av en så kallad Iframe, material från Facebook på hemsidan. Eftersom Instagram tidigare i år ändrat på sin policy hur man kan visa sina bilder på sin hemsida, har många stött på problem. Vissa bilder visas och vissa blir borta. Därför går vi även under denna kurs igenom hur man visar bilder, med hjälp av en så kallad widget, på hemsidan. Hur man visar bilder genom användarnamn eller hashtag eller båda är frågor som behandlas under kursen.

Att veta hur man publicerar material på sin hemsida är även oerhört viktigt för synlighetens skull. Att publicera artiklar ger nya möjligheter till detta och kommer därför även att behandlas under denna kurs. Artiklar är direkt kopplade till något som kallas RSS-flöde och dessa används flitigt av t.ex. dagstidingar. RSS-flöde är ett sätt att dela sitt eller visa någon annans material och även att behandlas.

Tips och trix blir om bilder, tabeller osv. blir det även en hel del!

Förhandskunskaper: har använt Digistoff tidigare

Tillbaka

Kulturfabriken