Word och Excel för föreningar, grundkurs

Word och Excel är program som dagligen används av många. Erfarenheter har dock visat att det finns stora brister i hur folk använder dessa. Många tror att de kan dessa program eftersom de dagligen använder dem, men i själva verket kunde programmen utnyttjas en hel del effektivare. För att kunna utveckla sina kunskaper och bli effektiva användare måste man dock kunna grunderna, och förstå hur det lönar sig att arbeta i programmen.

Under denna kurs lär sig deltagarna hur dessa program bör användas så att man utnyttjar dem effektivt. Vi går igenom hur man exempelvis i Excel arbetar med flikar, så att man undviker långa enskilda tabeller. Vi går även igenom hur flikar länkas till varandra och hur man länkar vidare till Word-dokument. Om vi t.ex. arbetar med en budget så bygger vi upp dokumentet så att om någon uppgift ändras så behöver vi bara ändra på ett ställe och resten (diagram i Word, tabeller, sammanfattningar osv) uppdateras automatiskt. Detta sätt att arbeta på sparar mycket tid i längden och gör arbetssättet mer effektivt och organiserat.

De vanligaste formlerna i Excel kommer också att gås igenom under kursen. Till dessa hör summa(), summa.om(), om() m.fl. Vi går även igenom hur man formaterar celler så att man får fina och visuella utseenden på sina dokument.

Kursen behandlar även hur man utnyttjar de inbyggda funktionerna i Word vilket gör skrivandet av olika handlingar mycket smidigare. Det är ingen skillnad om man skriver verksamhetsplaner, rapporter eller dylikt så har man mycket nytta av att kunna dessa inbyggda funktioner. Automatiska innehållsförteckningar, automatiska tabellförteckningar, hur hantera bilder i samband med texter, hantera numreringen och mycket mer gås igenom på denna kurs.

Vi lär oss med andra ord att arbeta parallellt i dessa program för att öka effektiviteten, göra det lättare för oss själva och spara tid. Massor med tips och trix kommer att visas under kursen.

Förkunskaper: inga men känner till Word och Excel

Tillbaka

Kulturfabriken