Word och Excel för föreningar, fortsättningskurs

Då man kan grunderna i Word och Excel så kan man utveckla sina kunskaper i dessa hur mycket som helst. Ju mera vi lär oss om de inbyggda funktionerna i dessa program, desto effektivare blir vi.

Under denna kurs går vi in på aningen mera avancerade funktioner. Vi kommer att gå igenom hur vi får exempelvis Excel att utföra olika beräkningar och reagera enligt olika kommandon vi bygger upp. Vi lär oss exempelvis att dela in personer enligt åldersgrupper, tilldela grupperna olika egenskaper, tilldela deltagaravgifter på basen av födelseår osv. Allt detta lär vi oss att göra, utan att behöva göra en enda uträkning själv. Vi lär oss skapa en fakturauppföljning som på basen av utskicksdagen berättar för oss om betalningstiden pågår, om fakturan är betald eller om den är försenad.

För föreningar är det viktigt att kunna hantera listor av olika slag. Denna kurs kommer därför även att gå in på hur man får ut nyttig information ur listor. Vi lär oss även hur man på basen av listor i Excel kan skriva ut olika slags etiketter i Word. En sak som föreningar drar stor nytta av då de skall skicka ut medlemsbrev till sina föreningar.

Allt vad som vi går igenom på kursen är inte begränsade till de exempel som vi använder utan kan tillämpas på föreningens egna listor och uppfylla föreningens egna behov. Det som vi lär oss är med andra ord allmängiltiga saker.

Förhandskunskaper: grunderna i Word och Excel

Tillbaka

Kulturfabriken